MTÜ Eesti Rohelised Koolihoovid eesmärk on Eesti koolihoovide, sealse keskkonna ning õpilaste õppetingimuste, liikumis- ja mänguvõimaluste parandamine ning mitmekesistamine koostöös õpetajate, õpilaste, omavalitsuste ja kohaliku kogukonnaga.

Soovime tutvustada koolihoovide kasutusvõimalusi ja väärtusi, parandades õuesõppe võimalusi nii linnalises kui maakeskkonnas ning suurendades ühtlasi õpilaste ökoloogilist teadmistepagasit.